פריון גבוה כתנאי לצמיחה בת-קיימא

21.12.1999

שאלה מרכזית היא, כמובן, האם הרמה הנמוכה של הפריון במשק הישראלי נקבעה על-ידי גורמים שאינם בשליטה ישירה של המדיניות הכלכלית...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

סיכום הממצאים – 1999

13.12.1999

סיכום הממצאים בנושאים הבאים: תקציב המדינה; ההוצאה החברתית; ההתפתחות על פי זמן; הבטחת הכנסה; שירותים ישירים. הפרסום המלא, הקצאת משאבים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1999

13.12.1999

במהלך שנות השבעים והשמונים התפתחה בעולם אידיאולוגיה אשר גרסה, כי יש להקטין את מעורבות המדינה בכלל, ובנושאים חברתיים בפרט. הדבר...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יוסף קטן אריה שירום

הצעה למדיניות כלכלית חלופית

13.12.1999

במרכזה של המדיניות הכלכלית שננקטה בשנים האחרונות עמד ריסון פיסקלי ומוניטרי חריף. מדיניות הריסון, שנועדה להקטין את האינפלציה, נמשכה זמן...

קראו עוד >
  • ארנון גפני

סיכום הממצאים וחלופות למדיניות – 1998

13.08.1999

סיכומים בנושאים הבאים: הקצאת המשאבים ופלורליזם בחברה הישראלית. המאמר מופיע כחלק מהפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1998,...

קראו עוד >
  • ארנון גפני

ההוצאה החברתית והרכבה – 1998

13.08.1999

נוסף על פעולות אלה קיים מקבץ של קצבאות המשולמות לפרטים ולמשפחות על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שחלקן ממומן מתקציב המדינה. הצירוף...

קראו עוד >
  • ג'ימי וינבלט יוסף קטן יואל בלנקט נחום בלס דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל