להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

22.11.2000

יעד מרכזי נוסף הוא "צמצום אי-השוויון בחלוקת ההכנסות הכלכלית". ועוד הודגש כי היעד המרכזיהינו "התבססות המשפחות בעשירונים הנמוכים על הכנסה...

קראו עוד >
  • ארנון גפני צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2000

10.11.2000

הפעולות הקונקרטיות היוצאות אל הפועל במימון הממשלה אמורות לבטא את ההתגלמות הממשית של ההצהרות המילוליות. לכן, אף שהיקף התקציב  והרכבו...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל