הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2003

13.12.2003

התקציב מגלם לכאורה את התפיסות הכלכליות והאידיאולוגיות של העומדים בראש המערכות הכלכליות והפוליטיות, אך יש לזכור שבגרסתו הסופית התקציב הוא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

שיקולים לקביעת הגודל הרצוי של המגזר הממשלתי

13.12.2003

למעשה נשענת המדיניות להקטנת המגזר הציבורי על שתי הנחות יסוד שונות, שהתערבבו יחד בתכנית האוצר ובדיון הציבורי: האחת היא, שישראל...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

המלכוד הפיסקלי והמוניטרי של כלכלת ישראל בדרך ל"עשור האבוד השני"

13.12.2003

התיזה הבסיסית של המאמר היא שהמדיניות הפיסקלית והמוניטרית נמצאות במלכוד. הביטוי המוחשי ביותר של מלכוד זה הוא במניעת הפעלתה היעילה...

קראו עוד >
  • רפי מלניק

מדיניות דיור בישראל: תמיכת הממשלה בחזקות דיור שונות

13.12.2003

כתוצאה ממדיניות זו, שיעורי הבעלות על דיור בארץ הינם גבוהים ביחס למדינות אחרות בעולם המערבי, ובעלות על דיור השתרשה כנורמה...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית

מדיניות הדיור בישראל

13.03.2003

המסמך שלפנינו מעלה לדיון את השאלות הנוגעות למדיניות הדיור בישראל ואת השלכותיהן על מידת השוויון הכלכלי בין קבוצות הכנסה וקבוצות...

קראו עוד >
  • גילת בן-שטרית