ממצאים עיקריים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005

13.12.2005

החלק הזה של הספר השנתי סוקר את הנושאים הבאים: הוצאות הממשלה של שירותים חברתיים; חינוך; בריאות; שירותי רווחה אישיים; תשלומי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2005

13.12.2005

הדילמות של המדיניות הכלכלית-החברתית נותרו אפוא בעינן: האם די במדיניות מקרו-כלכלית מעודדת צמיחה, כדי לקדם את רווחתן של אוכלוסיות חלשות?...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

מסגרת לדיון במדיניות ההפרטה בשירותים חברתיים

13.12.2005

בתחילה התבצעו ההפרטה והקטנת המגזר הציבורי מתוך צורכי שעה שונים: הצורך להקטין גירעון גדול בתקציב המדינה, כחלק מהתכנית לייצוב האינפלציה...

קראו עוד >
  • צבי זוסמן

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2004

13.04.2005

הבדלים גדולים בין התכנון ובין הביצוע עשויים להיות פועל יוצא מהשתנות הנסיבות, אך בה במידה הם גם יכולים ללמד על...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל