הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2007

13.04.2008

עם זאת, דווקא על רקע השיפור הכללי, בולטת עוד יותר מצוקתן של שכבות אוכלוסייה מסוימות, שפירות הצמיחה הכלכלית אינם מחלחלים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל

סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2007

13.04.2008

הפרק סוקר את ממצאי המחקר של המרכז בנושאים הבאים: ההתפתחויות הכלכליות;  תעסוקה ושכר; הוצאות  הבריאות; שירותי הרווחה האישיים; מערכת הביטחון...

קראו עוד >
  • יעקב קופ ז"ל