חשיבות הכנסות הנשים לאי השוויון בהכנסות בקרב משקי הבית בישראל

13.12.2009

המחקר באנגלית המדיניות הציבורית והמגזר השלישי נוטים לעודד מגמה זו באמצעות הקלות מס לנשים עובדות, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, מעונות יום...

קראו עוד >
  • איל קמחי