הוצאות ציבוריות: תמונת העדיפויות הלאומיות של ישראל

13.07.2010

מדוע שיעורי העוני ואי-השוויון בישראל כה גבוהים ומה גרם לעלייתם במהלך העשורים האחרונים? איך קרה שלמרות קיומן של קבוצות באוכלוסייה,...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב