עיכובים בכבישים ובסדרי העדיפויות של ישראל

13.03.2013

בין שמתמקדים בפריון העבודה, באי-השוויון בהכנסות, בדיור או בבעיות חמורות אחרות שמדינת ישראל מתמודדת איתן, הנושא המשותף הוא מצבן החמור...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב