לגמור את החודש – הכנסות, הוצאות וחיסכון של משקי בית בישראל

13.12.2014

חלק ניכר מוקדש לאופן מימון רכישת הדירות באוכלוסייה החרדית, נוכח משאביה המוגבלים. מן הנתונים עולה כי מאזן ההכנסות וההוצאות של...

קראו עוד >
  • איתן רגב

שוק הדיור בישראל

13.12.2014

בטווח הקצר, כדי לצמצם את הביקוש מומלץ למסות את ההכנסה המתקבלת מתשלומי שכירות באופן שווה למיסוי ההכנסה משוק ההון. בטווח...

קראו עוד >
  • נעם גרובר

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

13.11.2014

בניגוד לדעה הרווחת, שיעורי העוני ואי השוויון בהכנסות פנויות בישראל גבוהים מאוד לעומת מדינות מפותחות גם כאשר מוציאים מהחישוב את...

מעמד הביניים בישראל

13.07.2014

 המחלוקת סביב השאלה אם ריקי כהן מחדרה, שאליה התייחס שר האוצר יאיר לפיד בעמוד הפייסבוק שלו, שייכת למעמד הביניים, מעוררת...

קראו עוד >
  • זויה ניסנוב

תכנית מערכתית לטיפול שורש באתגרים הכלכליים-חברתיים המרכזיים של ישראל

21.02.2014

עיקרי התכנית: מעגל המדיניות הראשון: יצירת תמריצים והענקת כלים לעבודה מעגל המדיניות השני: יצירת סביבה תומכת ומסייעת מעגל המדיניות השלישי:...

קראו עוד >
  • דן בן-דוד

פנסיות, עוני וקשישים בישראל

22.01.2014

ברובן המכריע של המדינות שנבדקו מדיניות הרווחה והביטוח הלאומי מבטלת כמעט 90 אחוז מהעוני בקרב קשישים, אך יעילותו של מנגנון...

קראו עוד >
  • ליאורה בוורס