הגורמים להתרחבות פערי הפריון בין ישראל ל-OECD: השוואה ענפית רב-שנתית

22.12.2015

פרק זה מציג לראשונה השוואה רב-שנתית מפורטת של התפתחות פריון העבודה בענפי הכלכלה בישראל וב-12 מדינות OECD (להלן OECD12), וסוקר...

קראו עוד >
  • איתן רגב גלעד ברנד

יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-לאומית: פרספקטיבה היסטורית

13.12.2015

בשנים האחרונות נשמעת הטענה כי רמת המחירים של מוצרי הצריכה בישראל גבוהה מזו שבחו"ל. בהשוואות שנערכו אכן נמצאו עדויות חלקיות...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד

הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל

13.11.2015

היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובם בישראל נחשב לנוקשה בהשוואה בין-לאומית, והמשטר הנהוג כיום פוגע הן בחייבים והן...

קראו עוד >
  • אשר מאיר

המאבק הקבוע לגמור את החודש

13.03.2015

השכר הנמוך בשילוב מחירם הגבוה של מוצרי הצריכה והדירות – המקשים על משקי בית לגמור את החודש – מהווים בעיה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

בוחרים לדעת – יוקר המחיה

13.03.2015

התקצירים ידידותיים ונגישים במיוחד לקהל הרחב, ומאפשרים לקוראים לקבל תמונת מצב בנושאים הנדונים בשורות ספורות בלבד. את תקצירי המדיניות מלווה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

בוחרים לדעת – דיור

13.02.2015

התקצירים ידידותיים ונגישים במיוחד לקהל הרחב, ומאפשרים לקוראים לקבל תמונת מצב בנושאים הנדונים בשורות ספורות בלבד. את תקצירי המדיניות מלווה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

קורת גג מעל הראש: שוק הדיור בישראל

13.02.2015

עליית מחירי הדיור וההצעות השונות לבלימתה זוכים לתשומת לב רבה מצד הציבור, כמו גם מצד מקבלי ההחלטות בישראל. בסוף פברואר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב