הצעה לרפורמה במשטר חדלות הפירעון בישראל

13.11.2015

היחס כלפי חייבים שאינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובם בישראל נחשב לנוקשה בהשוואה בין-לאומית, והמשטר הנהוג כיום פוגע הן בחייבים והן...

קראו עוד >
  • אשר מאיר