הקיפאון בשכר הריאלי בישראל

10.12.2016

הקיפאון בשכר הריאלי בישראל   על פי רוב יש קשר הדוק בין השכר הריאלי לפריון העבודה (המוגדר כתוצר לשעת עבודה):...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

10.12.2016

הקדמה זו לקוחה מדוח מצב המדינה 2016, הפרסום השנתי של מרכז טאוב בעריכת פרופ' אבי וייס...

מגמות בצמיחת המשק

10.12.2016

הצמיחה בתוצר לנפש בישראל ירדה בשנים האחרונות, ופרק זה מנסה לבחון האם האטה זו מבטאת שינוי כיוון בצמיחת המשק או...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד

תקצירי הפרקים העיקריים בדוח מצב המדינה 2016

10.12.2016

פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס הפרק בוחן את הגורמים לפער השכר בהתבסס על מאפיינים אישיים ודמוגרפיים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

10.12.2016

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב...

הקשר בין פריון העבודה לשכר במשק

10.09.2016

בסוף שנת 2015 השכר הריאלי ברוטו במגזר העסקי היה דומה לשכר בשנת 2001 . לעומת זאת, הפריון לעובד עלה במהלך...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד

אוכל למחשבה: על מחירי המזון בישראל

10.02.2016

בשוק המזון בישראל התרחשו שינויים משמעותיים ומעניינים בעשור האחרון. מחירי המזון עלו במהירות בין 2005 ל-2014 – תופעה ייחודית יחסית...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב