הקיפאון בשכר הריאלי בישראל

10.12.2016

הקיפאון בשכר הריאלי בישראל   על פי רוב יש קשר הדוק בין השכר הריאלי לפריון העבודה (המוגדר כתוצר לשעת עבודה):...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

10.12.2016

הקדמה זו לקוחה מדוח מצב המדינה 2016, הפרסום השנתי של מרכז טאוב בעריכת פרופ' אבי וייס...

מגמות בצמיחת המשק

10.12.2016

הצמיחה בתוצר לנפש בישראל ירדה בשנים האחרונות, ופרק זה מנסה לבחון האם האטה זו מבטאת שינוי כיוון בצמיחת המשק או...

קראו עוד >
  • גלעד ברנד

תקצירי הפרקים העיקריים בדוח מצב המדינה 2016

10.12.2016

פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס הפרק בוחן את הגורמים לפער השכר בהתבסס על מאפיינים אישיים ודמוגרפיים...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016

10.12.2016

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב...