תקציר: דפוסי הגעה לעבודה (יוממות) בישראל

23.12.2018

סוגיית ההגעה לעבודה מושכת תשומת לב רבה יותר בישראל בשנים האחרונות, עם החמרת פקקי התנועה בישראל בעקבות העלייה במספר הנוסעים....