המשק הישראלי טרום מלחמת אוקטובר 2023: סקירה מאקרו-כלכלית

17.01.2024

ערב מלחמת 7 באוקטובר התאפיין המשק הישראלי בצמיחה מהירה בסוף 2022, אינפלציה מרוסנת יחסית ואמון בשווקים העולמיים. חוקרי מרכז טאוב...