ישראל לקראת 2000 – דו"ח חברתי

20.11.1995

הסקירה בפרק מלמדת על תגובתיות בדיעבד של השירותים החברתיים לשינויים בתנאים ובהעדפות של הפרטים. באשר לעתיד מציינים המחברים את הצורך...

קראו עוד >
  • חיים אדלר שמואל נ' אייזנשטדט רות גביזון ארנון גפני סרג'יו גדה-פרגולה ג'ימי וינבלט משה ליסק ז'ק מישל יעקב קופ יוסף קטן אריה שירום עמנואל שרון

הוצאות הממשלה לשירותים חברתיים 1994-1995

08.11.1995

ניתוח ההוצאה והרכבה עשוי, לפיכך, ללמד על מדיניות הממשלה המתממשת בעזרת המשאבים המופנים על התחומים השונים. דיון וחשבון זה מנתח...

קראו עוד >
  • יואל בלנקט ג'ימי וינבלט דלית נחשון-שרון יעקב קופ ז"ל יוסף קטן