מדיניות פיסקלית

20.12.1985

צעדי המדיניות העיקריים שהופעלו בתחום המסים כללו החמרות מסוימות במסים הישרים והפחתות במסים העקיפים. השינויים האלה השפיעו, אמנם, בשוליים על...

קראו עוד >
  • יורם גבאי

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1984

20.02.1985

הבנת הארועים בשנים אלו בצריכה הרחבת היריעה לתקופה שרוכה יותר, ולכן נציג את הנתונים ואת הניתוח תוך התייחסות להוצאה בשנתיים...

קראו עוד >
  • גור עופר יעקב קופ יואל בלנקט

סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה

20.02.1985

עקב כך מהווה הסובסדיות למוצרי יסוד מכשיר יעיל להקלת הנטל הכלכלי המועמס על משפחות עניות בישראל. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
  • אפרים צדקה