הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 1984

20.02.1985

הבנת הארועים בשנים אלו בצריכה הרחבת היריעה לתקופה שרוכה יותר, ולכן נציג את הנתונים ואת הניתוח תוך התייחסות להוצאה בשנתיים...

קראו עוד >
  • גור עופר יעקב קופ יואל בלנקט

סובסידיות למוצרי יסוד – מחיר ותמורה

20.02.1985

עקב כך מהווה הסובסדיות למוצרי יסוד מכשיר יעיל להקלת הנטל הכלכלי המועמס על משפחות עניות בישראל. המאמר מופיע כפרק בפרסום...

קראו עוד >
  • אפרים צדקה