מדיניות פיסקלית

20.12.1985

צעדי המדיניות העיקריים שהופעלו בתחום המסים כללו החמרות מסוימות במסים הישרים והפחתות במסים העקיפים. השינויים האלה השפיעו, אמנם, בשוליים על...

קראו עוד >
  • יורם גבאי