לקחים מניתוח ההוצאה החברתית

20.04.1987

חלקו העיקרי של הדיווח בספר זה מתייחס לפעילות הממשלה בתחומים אלה, וזאת משום הענין המיוחד שיש לנו במשיניותה החברתית, כמתבטא...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

ההוצאה הלאומית לשירותים חברתיים

20.04.1987

הסקירה ההיסטורית וההשוואה הבינלאומית נועדו להכניס את הדיון במה שמכונה בציבור "קיצוצים" לתוך פרספקטיבה מתאימה: מה קרה לרמת הפעילות בשירותים...

קראו עוד >
  • גור עופר

עלות והקצאה של שירותים – עדיפויות במדיניות חברתית

20.04.1987

הקיצוצים שמנסים לבצע במתן שירותים אלה, והנסיונות להטיל חלק ממימון השירותים על מקבלי השירותים, נתקלים בהתנגדות נמרצת מחוגים שונים. המודדים...

קראו עוד >
  • חיים ברקאי