סוגיות ברווחה פיסקלית: לקראת רפורמה במס הישיר

20.12.1988

בדומה למצב השורר במדינות רבה, בולטים גם בישראל עיוותים במידת הצדק השוויוני שבמערכת המס. אלו נוצרו כתוצאה משיעורי המס הגבוהים,...

קראו עוד >
  • איתן ברגלס יורם גבאי יהודה גבע יעקב קופ מנחם שפיגל איתן ששינסקי

הוצאות הממשלה בתחום החברתי 1987-1988

20.09.1988

המודדים שניעזר בהם לניתוח מדיניות ההקצאה הם משקל ההוצאות החברתיות בתקציב (הכולל והרגיל) ובתוצר המקומי הגולמי; דפוסי הגידול במונחים ריאליים;...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון