סוגיות ברווחה פיסקלית: לקראת רפורמה במס הישיר

20.12.1988

בדומה למצב השורר במדינות רבה, בולטים גם בישראל עיוותים במידת הצדק השוויוני שבמערכת המס. אלו נוצרו כתוצאה משיעורי המס הגבוהים,...

קראו עוד >
  • איתן ברגלס יורם גבאי יהודה גבע יעקב קופ מנחם שפיגל איתן ששינסקי