הוצאות הממשלה בתחום החברתי, 1988-1989

20.11.1989

הממדים הללו נסקרים הן בנקודת הזמן האמורה, והן על רקע הגדלים המקבילים בעבר, ובעיקר על-פני שנות השמונים. המאמר מופיע כפרק...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון

סובסידיות למוצרי יסוד והתחלקות ההכנסות במשק

20.06.1989

הסובסידיות למוצרי מזון יסודיים ולתחבורה ציבורית היא מכשיר חשוב במכלול המערכות המיעדות לצמצום הפערים בחלוקת ההכנסות במשק. לקיצוץ בסוסידיות יש,...

קראו עוד >
  • לאה אחדות אפרים צדקה

ירושלים – איפיון דמוגרפי כבסיס לתכנון שירותים

20.04.1989

התחזית הדמוגרפית, שביסוד המחקר, בנויה על נתונים ממיפקד האוכלוסין האחרון, שנערך ב-1983, ועל נתונים משלימים בתחומים של ילודה, תמותה והגירה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ יואל בלנקט דלית נחשון-שרון