תמורות דמוגרפיות במדינת ישראל: בראשית שנות התשעים

20.04.1993

המאמר מופיע כפרק בפרסום השנתי של המרכז, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 1992-1993, וגם כנייר מדיניות. המאמר יסופק לפי בקשה. ...

קראו עוד >
  • סרג'יו גדה-פרגולה