תעסוקה, אבטלה ושכר – 2008

20.02.2009

הצמיחה במשק, שהואטה במחצית השנייה של 2008, הקיצוצים בתשלומי ההעברה ותכניות מ"רווחה לעבודה" הביאו להתרחבות התעסוקה בכל הענפים ואף לכניסה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים – 2008

20.02.2009

שלוש השנים האחרונות התאפיינו בצמיחה כלכלית מרשימה, שבאה לאחר האטה בפעילות הכלכלית בשנים שקדמו להן, 2003-2001. להאטה באותן שנים תרמה...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב