סיכום הממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2008

20.02.2009

סיכומים בתחומים הבאים: התפתחויות הכלכליות; תעסוקה, אבטלה ושכר; הוצאות הממשלה על השירותים החברתיים; מערכת החינוך; מערכת הבריאות; שירותי הרווחה האישיים;...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

אסטרטגיות לצמצום פערים חברתיים-כלכליים

20.10.2008

בדיון אצל נשיר המדינה הציב הנשיא אתגר בפני חוקרי מרכז טאוב ויזם הקמת כוח משינה משותף לו, לשר הרווחה והשירותים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הורשת נכסים כלכליים – בעלות על דירה

20.02.1997

במוקד המחקר ניתוח של השפעת האמצעים הכלכליים של ההורים והעזרה הכספית שהם מעניקים על בעלות-הדירה ועל השוויון בדיור (מרכיב מרכזי...

קראו עוד >
  • סימור ספילרמן

אוכלוסייה, משאבים ורווחה

20.12.1990

הפירסום יסופק לפי בקשה....

קראו עוד >
  • יעקב קופ

ההוצאה לשירותים החברתיים 1986/87: מכאן – לאן?

20.04.1987

תמיד, ואולי דווקא בתקופה זו של בלימה בצמיחה הכלכלית - ומכאן גם לעת העצירה בגידול ההוצאה החברתית מתחייב מאמץ מיוחד...

קראו עוד >
  • ישראל כץ

התחולה המשפחתית של הכנסות ומסים

20.12.1985

המאמר מסכם את השלב הראשון של המחקר, ובו אנו מנתחים את המצב הקיים ובוחנים את התחלקות ההכנסות תוך הסתכלות על...

קראו עוד >
  • אורית אבן-שושן יורם גבאי

השירותים בשנות השמונים – נקודת תפנית

20.02.1985

בשנים שלו, יותר מאשר בעשור הקודם, נתקלים מעצבי המדיניות בפני מגבלת משאבים חמורה. ברוב השנים נאבקו מגזרים שונים על נתחי...

קראו עוד >
  • יעקב קופ