יחסי הגומלין בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד והשפעתם על הישגים לימודיים

17.08.2023

המחקר  בדק את הקשר בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד ובין ההישגים הלימודיים בהשוואה בין-לאומית, ומצא שאין קשר מובהקה בין...

הישגים במבחנים בין-לאומיים והקשר שלהם לצמיחה כלכלית

23.03.2023

תקציר מבחנים בין-לאומיים להערכת הישגי תלמידים כגון פיזה (PISA) וטימס (TIMSS) בוחנים את מיומנויותיהם של בני נוער במדינות שונות, ורבים...

חינוך חינם לגיל הרך – אתגרים וחלופות מדיניות

18.01.2023

הגיל הרך הוא במידה רבה התקופה המעצבת ביותר בחייו של האדם, תקופה של התפתחות קוגניטיבית, רגשית וחברתית מואצת אשר יוצרת...

ישראל עוד לא מוכנה לחינוך חינם מגיל לידה

31.12.2022

מרכז טאוב פרסם חוברת נתונים ייחודית המשרטטת תמונת מצב מורכבת של הגיל הרך בישראל. החוברת "הגיל הרך בישראל: ממצאי מחקר...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

הישגי מערכת החינוך בישראל: מבט-על

29.12.2022

תקציר המחקר של ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, מציג ממצאים המצביעים על שינויים חיוביים שחלו במערכת החינוך...

הכנסה משפחתית בגיל הרך ובמהלך הילדות והשפעתה על הישגים לימודיים

29.11.2022

הרקע החברתי-כלכלי של משפחות בכלל, וההכנסה המשפחתית בפרט, הם גורמים בעלי השפעה מכרעת על התפתחותם של ילדים וילדות בתחומים רבים,...

הסללה והשפעתה על מוביליות חברתית של תלמידי תיכון בשנות התשעים

29.05.2022

מתחילת שנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים הוביל משרד החינוך סדרה של רפורמות אשר שינו את מבנה הלימודים בחינוך העל-יסודי...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב