יישום המלצות ועדת עציוני

20.02.1985

בעבודה זו אנו מבקשים לבדוק את המשמעות התקציבית והכלכלית של יישום המלצות הוועדה, ולבחון אילו השלכות היו לכך על מערכת...

קראו עוד >
  • מנחם שפיגל דלית נחשון-שרון