הצעה להקמת מרכז משוב למערכת החינוך בישראל

20.08.1989

המרכז המוצע אמור לספק למערכת החינוך משוב על תוצריה ותפוקותיה. תפקידים אחרים שמרכז כזה יכול למלא, ואשר אינם קשורים למדידה...

קראו עוד >
  • זהבה שש

תנאי המחקר של מדענים בישראל: העברת מוקדי המחקר של מדענים ישראליים לחו"ל: התהליך, גורמיו, והאפשרויות לתיקום המצב

20.07.1989

המחקר מנסה לבדוק, האמנם קיימת עדיפות, במונחי כמו7ת, לביצוע מחקרים של חוקרים ישראליים בחוץ-לארץ על ביצועם בארץ, ואם כן היא...

קראו עוד >
  • גדעון שפסקי

פיתוח חינוך טרום-חובה בחברה הערבית בישראל

20.07.1989

מרבית הילדים הערבים מגיעים למסגרת החינוך הפורמלית בלי שלבי הכנה מספיקים של חינוך טרום חובה, אשר צריך להעניק את תשתית...

קראו עוד >
  • פריד אבו-גוש שלומית כנען