התכנית להפעלת יום חינוך ארוך: היבטי עלות וכוח אדם

20.06.1990

כ"פיצוי" על הקיצוצים החל להתפתח "החינוך האפור", שגרר טענות גדבר התחזקות המגמות לאי שוויוניות בחינוך. אחת התגובות של המערכת על...