קווים למדיניות החינוך בשנות התשעים

20.03.1992

דיונים אלו הובילו להכנת שורה של ניירות עמדה: למדיניות החינוך בשנות התשעים - סיכום הממצאים, יעקב קופ חינוך בגיל הרך,...

קראו עוד >