כיווני ההתפתחות בחינוך המיוחד בישראל: פרספקטיבה בינלאומית

20.11.1997

חינוך מיוחד מוגדר כהוראה המעוצבת בצורה מיוחדת כדי לענות לצרכים המיוחדים של ילדים עם נכויות (disabilities) וקשיים מתמשכים, תוך הבחנה...

קראו עוד >
  • מלכה מרגלית

המדיניות כלפי בתי-ספר אקסטרניים

20.11.1997

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת החליטה ב29- בנובמבר 1995 על הקמת ועדת משנה לבדיקת בתי-הספר האקסטרניים. בראש הוועדה עמד ח"כ...

קראו עוד >
  • זאב בנימין בגין חיים אדלר ג'ואן האריסון תמר הורוביץ אריה לוי ריטה סבר יעקב קופ

מערכת החינוך – 1997

20.11.1997

במהלך השנים, מאז 1980, עברה ההוצאה הממשלתית לחינוך תהפוכות דומות - ובחדות רבה יותר - לאלו שעברו על סך ההוצאה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

ההוצאה הלאומית על חינוך ובריאות

20.02.1997

מכלולך הגורמים הללו והתפתחותם הוא מוקד דיוננו במאמר זה, ואשר אם לסכמו באופן כוללני, הוא מגלה כי האפקטיביות של ההוצאה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ