מאפייני פריסת המורים בבתי-הספר ומדיניות העדפה המתקנת

20.11.2008

העבודה בחנה את הקשר בין מאפייני המורים בבתי-הספר לבין מדדי הטיפוח שלהם, על מנת ללמוד האם הפריסה בפועל של המורים...

קראו עוד >
  • נחום בלס דמיטרי רומנוב כרמית אלמסי דוד מעגן דן שיינברג

הקטנת גודל הכיתה: משמעויות תקציביות וחינוכיות

20.03.2008

בעבודה המוצגת כאן שני רבדים: רובד אחד בחן את עצם נחיצותה של ההחלטה, לאמור – האם הצורך בתחום זה חמור...