מה ערכם של המבחנים הבין-לאומיים למערכת החינוך?

19.04.2016

המבחנים הבין-לאומיים במערכת החינוך, והדירוג הבין-לאומי של הישגי התלמידים בבחינות, הם תחום המושך תשומת לב רבה בישראל, בעיקר בשנים האחרונות....