מסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך בחברה הערבית: שיעורי השתתפות, חסמים והמלצות מדיניות

28.12.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע בתחום הגיל הרך קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל

26.12.2021

הקשר בין הון אנושי לבין תעסוקה ושכר נדון לא מעט במחקר הכלכלי בשנים האחרונות. המחקר בוחן את הנושא בהקשר הישראלי...

מערכת החינוך: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: חלקו של החינוך הערבי בירידה, החינוך היהודי מתייצב: בעשר השנים האחרונות התייצב חלקם של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי, הממלכתי-דתי...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...

השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך

23.11.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך (מגיל לידה עד...

השתתפות במסגרות חינוך בגילי לידה עד שלוש והשפעתה על הישגים לימודיים בכיתה ד'

23.11.2021

הסביבה שבה הפרט מבלה את שנות חייו הראשונות משפיעה במידה רבה על סיכויי חייו. לפיכך, לחוויות חיוביות בגיל הרך ישנה...

לקראת השנה האקדמית החדשה: השכלה עודפת בישראל

25.10.2021

שנה אקדמית חדשה בפתח וזאת הזדמנות טובה לדון בהשכלה הגבוהה בישראל ובתופעה של השכלה עודפת. רבות נכתב על יתרונותיה של...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב