השתתפות במסגרות חינוך בגילי לידה עד שלוש והשפעתה על הישגים לימודיים בכיתה ד'

23.11.2021

הסביבה שבה הפרט מבלה את שנות חייו הראשונות משפיעה במידה רבה על סיכויי חייו. לפיכך, לחוויות חיוביות בגיל הרך ישנה...

השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך

23.11.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך (מגיל לידה עד...