השתתפותם של ילדים בחברה הערבית במסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך

23.11.2021

בעשור האחרון חל גידול של 34% בכלל הילדים המשתתפים במסגרות המפוקחות, אולם לאורך השנים נותרו פערים גדולים בין קבוצות אוכלוסייה...

השתתפות במסגרות חינוך בגילי לידה עד שלוש והשפעתה על הישגים לימודיים בכיתה ד'

23.11.2021

במחקר בדקו החוקרים אם ההשתתפות במסגרות לגיל הרך בגילי לידה עד שלוש תורמת להישגים הלימודיים למרות האיכות הירודה של המסגרות,...