מסגרות חינוך מפוקחות לגיל הרך בחברה הערבית: שיעורי השתתפות, חסמים והמלצות מדיניות

28.12.2021

בקרב חוקרים ואנשי מקצוע בתחום הגיל הרך קיימת היום הסכמה רחבה שמערך מקיף, נגיש ואיכותי של מסגרות חינוך לגיל הרך...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

מערכת החינוך: מבט-על

26.12.2021

ממצאים עיקריים: חלקו של החינוך הערבי בירידה, החינוך היהודי מתייצב: בעשר השנים האחרונות התייצב חלקם של התלמידים בחינוך הממלכתי היהודי, הממלכתי-דתי...

תשואה מהשכלה ומניסיון בשוק העבודה בישראל

26.12.2021

הקשר בין הון אנושי לבין תעסוקה ושכר נדון לא מעט במחקר הכלכלי בשנים האחרונות. המחקר בוחן את הנושא בהקשר הישראלי...

על הקשר בין ריבוי צעירים, פשיעה אלימה ומחסורים בשוק הנישואים הערבי בישראל

19.12.2021

لتحميل الدراسة كاملة  קיימת הסכמה רחבה במחקר באשר למתאם החיובי בין ריבוי צעירים מנותקים חברתית – כפי שמשתקף בשיעורים גבוהים...