יחסי הגומלין בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד והשפעתם על הישגים לימודיים

17.08.2023

המחקר  בדק את הקשר בין גודל הכיתה ומספר שעות הלימוד ובין ההישגים הלימודיים בהשוואה בין-לאומית, ומצא שאין קשר מובהקה בין...

הישגים במבחנים בין-לאומיים והקשר שלהם לצמיחה כלכלית

23.03.2023

תקציר מבחנים בין-לאומיים להערכת הישגי תלמידים כגון פיזה (PISA) וטימס (TIMSS) בוחנים את מיומנויותיהם של בני נוער במדינות שונות, ורבים...

חינוך חינם לגיל הרך – אתגרים וחלופות מדיניות

18.01.2023

הגיל הרך הוא במידה רבה התקופה המעצבת ביותר בחייו של האדם, תקופה של התפתחות קוגניטיבית, רגשית וחברתית מואצת אשר יוצרת...