אי-שוויון בהתאמות לתלמידים עם לקויות למידה בבחינות הבגרות והשפעתו על הישגים

29.05.2024

שיעור התלמידים המקבלים התאמות בבחינות הבגרות בישראל על רקע לקויות למידה טיפס בעקביות בעשור האחרון. לקראת תקופת הבגרויות העומדת בפתח, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש שבחן כיצד העלייה בשיעורי ההתאמות הניתנות לתלמידים עם לקויות למידה, וההבדלים בשיעורי ההתאמות בין בתי ספר מרמות חברתיות-כלכליות שונות, משפיעים על ההישגים הבית-ספריים.

חוקרי מרכז טאוב ד"ר שרית סילברמן, פרופ' אלכס וינרב ונחום בלס מצביעים על פגמים וחולשות במערך ההתאמות, ומציעים שני צעדים שעשויים לייתר את הצורך ברוב ההתאמות הניתנות כיום.

ההוצאה לתלמיד בחטיבה העליונה בישראל

02.04.2024

מחקר חדש של מרכז טאוב בחן את התקצוב לתלמיד בחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי בישראל, מתוך השוואה בין התקצוב בחינוך הממלכתי...

תמונת מצב עדכנית בעקבות המלחמה: קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים בגיל הרך והוריהם

18.02.2024

יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי-השוויון בגיל הרך ערכה סקר בקרב הורים לילדים בגילי לידה עד 6, על השפעתה של...

מי דואג לרווחה ולחינוך? ההוצאה על רווחה ועל חינוך ברשויות המקומיות בישראל

15.02.2024

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בסוף החודש, מרכז טאוב מפרסם מחקר חדש המנתח את השקעתן של הרשויות המקומיות בישראל בשני...

חינוך וטיפול לגיל הרך בישראל: מבט-על

03.01.2024

המחקר נערך במסגרת יוזמת מרכז טאוב לחקר ההתפתחות ואי השוויון בגיל הרך, שפעילותה נתמכת על ידי קרן ברכה, קרן ברנרד...

אור וצל במערכת החינוך בישראל

01.01.2024

תקציר ראש תוכנית מדיניות החינוך במרכז טאוב, נחום בלס, עומד על הנקודות הרגישות במערכת החינוך ומציין את השינויים שחלו בה,...