מערכת הבריאות – 1999

14.12.1999

ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת כמו כן את כלל ההוצאות של התושבים על קניית תרופות ומכשירים רפואיים ואת ההוצאות של הממשלה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

תכנית פעולה – שירותי הבריאות

14.12.1999

. מטרה אחרת היתה להביא לידי כך, שסל הבריאות שלו זכאי כל תושב בישראל יהיה כוללני ומקיף, במובן זה שהוא...

קראו עוד >
  • אריה שירום

תכנית פעולה – טיפול ואשפוז סיעודי

14.12.1999

ההמלצות המפורטות לעיל מבוססות על ניתוח המצב בתחום הגריאטרי, כפי שמוצג בסעיפים הבאים אחר-כך. תחילה יתואר היקף הבעיה הנובע מאי...

קראו עוד >
  • יעקב מנצ'ל

מודל אופטימלי למערך רפואת השיניים בישראל

14.12.1999

. במרבית המדינות המתועשות חלה בשני העשורים האחרונים ירידה דרסטית ברמת העששת. לעומת זאת, בישראל, כמו גם במדינות העולם השלישי,...