שירותי בריאות – 2004

22.12.2004

המערכת משיגה זאת באמצעות רמת המקורות הבלתי מבוטלת והאיכותית, בעיקר בתחום כוח האדם. האתגר העומד בפני המערכת, בהתמודדותה עם השינויים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הרפורמות בבריאות הנפש בישראל

22.12.2004

התפתחות הטיפול בחולי נפש, כולל התנועה לאל-מיסוד בפסיכיאטרייה, צמחה מתוך אידיאולוגיות ותהליכים חברתיים אשר אפיינו את המאה העשרים. מודלים רבים...

קראו עוד >
  • אבנר אליצור יהודה ברוך יעקב לרנר מרדכי שני

השתקפותה של מדיניות בריאות בראי החקיקה

22.07.2004

ד"ר טוביה חורב ערך בדיקה מקיפה של התהליכים שעבר חוק ביטוח הבריאות מאז אישורו בכנסת לפני עשור בדיוק (ביוני 1994)....

קראו עוד >
  • טוביה חורב