שירותי בריאות – 2004

22.12.2004

המערכת משיגה זאת באמצעות רמת המקורות הבלתי מבוטלת והאיכותית, בעיקר בתחום כוח האדם. האתגר העומד בפני המערכת, בהתמודדותה עם השינויים...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

הרפורמות בבריאות הנפש בישראל

22.12.2004

התפתחות הטיפול בחולי נפש, כולל התנועה לאל-מיסוד בפסיכיאטרייה, צמחה מתוך אידיאולוגיות ותהליכים חברתיים אשר אפיינו את המאה העשרים. מודלים רבים...

קראו עוד >
  • אבנר אליצור יהודה ברוך יעקב לרנר מרדכי שני