שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים

22.12.2005

לתופעה זו יש השפעה על השוויוניות והנגישות לשירותים, וכן על יעילות השימוש בהם. לאחר למעלה מעשור מהחלת חוק ביטוח הבריאות...

קראו עוד >
  • קובי פלג

מערכת הבריאות – 2005

14.12.2005

החלק הראשון של הפרק (סעיף 2) הוא סקירה תמציתית של התפתחות מערכת הבריאות בתקופה האחרונה, כפי שעולה מנתונים שונים. הסקירה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז

14.12.2005

שינויים בתוך המערכת ומחוצה לה, כגון: הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, עלייה בכמות החולים הכרוניים, הופעתן המתמדת של טכנולוגיות חדשות,...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף

מעורבותה של מערכת המשפט בעיצוב מדיניות הבריאות

22.05.2005

עקרון הפרדת הרשויות מצמצם לכאורה את ההשפעה של הרשות השופטת על המדיניות החברתית הכוללת, אולם הניסיון מלמד שלבתי המשפט במדינות...

קראו עוד >
  • טוביה חורב