שוויוניות וזמינות של שירותי רפואה דחופה בשלב טרום בית-חולים

22.12.2005

לתופעה זו יש השפעה על השוויוניות והנגישות לשירותים, וכן על יעילות השימוש בהם. לאחר למעלה מעשור מהחלת חוק ביטוח הבריאות...

קראו עוד >
  • קובי פלג

מערכת הבריאות – 2005

14.12.2005

החלק הראשון של הפרק (סעיף 2) הוא סקירה תמציתית של התפתחות מערכת הבריאות בתקופה האחרונה, כפי שעולה מנתונים שונים. הסקירה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ

היחסים בין שירותי הרפואה בקהילה ומערכת האשפוז

14.12.2005

שינויים בתוך המערכת ומחוצה לה, כגון: הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בתוחלת החיים, עלייה בכמות החולים הכרוניים, הופעתן המתמדת של טכנולוגיות חדשות,...

קראו עוד >
  • יובל וייס יאיר בירנבאום שלמה מור-יוסף