מימון מערכת הבריאות 1995-2005

14.12.2007

שינוי זה מתבטא בתקציב הצריכה של משקי הבית, שם גדלה ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה, מ-3.7 אחוזים מכלל ההוצאה ל-5.0...

רפואת הפה והשיניים: אחריות המדינה לתושביה

14.08.2007

ב-1994, כאשר נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הושאר התחום הזה מחוץ למסגרת היישומית של החוק. כך הונצח מצב אשר שרר...

קראו עוד >
  • טוביה חורב יונתן מן

חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?

14.08.2007

מדוע כשלו כל הניסיונות לחקיקת החוק עד לשנת 1994, ומה היו התנאים והסיבות שגרמו לכך שהצעת החוק משנת 1992 הובאה...

קראו עוד >
  • ברוך רוזן גבי בן נון

תכנית הראורגניזציה של שירותי בריאות הנפש בישראל, 1972: גורמים מסייעים ומעכבים רפורמה למעבר לשירותי בריאות הנפש קהילתיים

14.08.2007

המאמר מתמקד בתכנית, בגורמים לעיצובה ובניסיונות ליישמה. ניתוח האירוע והבנת הכוחות, שפעלו בעד ונגד קידום התכנית, מאפשר לעמוד על הגורמים...

קראו עוד >
  • אורי אבירם ניקול דהאן

מערכת הבריאות – 2006

14.05.2007

שירותי הבריאות מעוגנים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והם ניתנים תמורת השתתפות נמוכה, יחסית, של הציבור. את ההישגים בתחום בריאות האוכלוסייה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ