מערכת הבריאות – 2006

14.05.2007

שירותי הבריאות מעוגנים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי והם ניתנים תמורת השתתפות נמוכה, יחסית, של הציבור. את ההישגים בתחום בריאות האוכלוסייה...

קראו עוד >
  • יעקב קופ