מימון מערכת הבריאות 1995-2005

14.12.2007

שינוי זה מתבטא בתקציב הצריכה של משקי הבית, שם גדלה ההוצאה הפרטית על שירותי רפואה, מ-3.7 אחוזים מכלל ההוצאה ל-5.0...