רפואת השן: נטל ההוצאה על משקי הבית

14.05.2010

ההוצאה על ביטוח פרטי שכיחה בקרב אחוז נמוך ממשקי הבית, בעיקר בחמישוני ההכנסה הגבוהים, והיא משפרת את מצבם, תוך הרחבת...