ה”אמריקניזציה” במימון שירותי בריאות בישראל

14.11.2011

במשך ארבעים שנה, הישגי מערכת הבריאות האמריקאית הינם פחות טובים מהישגי ה-OECD וישראל, שהצטרפה לא מזמן ל-OECD. בארה”ב העלות של...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב

גידול ממאיר בהוצאה הפרטית על שירותי הרפואה ובמחיריהם

14.07.2011

המצב חושף את המערכת לכשלי ואי-שכלולי שוק, שהם בעייתיים במיוחד בישראל, נוכח ההסדר ה”ייחודי” לפיו יש עידוד ביקושים לשירותים פרטיים...

קראו עוד >

רפואת השן בישראל עדיין מחוץ לגדר

14.03.2011

מאז 1995 תושבי ישראל זוכים לביטוח בריאות ממלכתי. גם קודם לכן הגישה לשירותי רפואה בסיסיים הייתה כמעט אוניברסלית והובטח כיסוי...

קראו עוד >
  • צוות מרכז טאוב