גידול ממאיר בהוצאה הפרטית על שירותי הרפואה ובמחיריהם

14.07.2011

המצב חושף את המערכת לכשלי ואי-שכלולי שוק, שהם בעייתיים במיוחד בישראל, נוכח ההסדר ה”ייחודי” לפיו יש עידוד ביקושים לשירותים פרטיים...

קראו עוד >